På Spissen

På Spissen digital publications include peer-reviewed research articles and selected reviews and other not peer-reviewed articles.

På Spissen aims at increasing the publications opportunities for researchers on a broad Nordic and international dance field, stimulating to the sharing of such research and contributing to new networks and new readers of dance research.

 

På Spissens nettutgave består av vitenskapelige, fagfellevurderte artikler samt utvalgte ikke-fagfellevurderte artikler fra papirutgaven av På Spissen.

På Spissen ønsker å øke publiseringsmulighetene for forskere på et bredt nasjonalt og internasjonalt dansekunstfelt, stimulere til synliggjøring av  slik forskning og bidra til nye nettverk innenfor og nye lesere av forskningen.

 


Vol 2, No 2 (2016)


Cover Page
Martina Lacova i lyst blikk (2015), Karen Foss Quiet Works. Foto: Stein Jarle Nilsen