PÅ SPISSEN - forskning/Dance Articulated

På Spissen/Dance Articulated digital publications include peer-reviewed research articles and selected reviews and other not peer-reviewed articles.

På Spissen/Dance Articulated aims at increasing the publications opportunities for researchers on a broad Nordic and international dance field, stimulating to the sharing of such research and contributing to new networks and new readers of dance research.

 

Special Issue Bodily Learning 2019 

Utgangspunktet for kroppslig læring som spesialtema i På Spissen forskning er en forståelse av at kroppen alltid er involvert i læring. Gjennom hele år 2019 publiserer vi vitenskapelige artikler som på ulike vis undersøker og tematiserer hvordan kroppen i kontinuerlig relasjon til verden og til andre, er omdreiningspunkt for læring.