Leder/Editorial - Kroppslig læring

Tone Pernille Østern, Gunn Engelsrud

Abstract


Utgangspunktet for kroppslig læring som spesialtema i På Spissen forskning er en

forståelse av at kroppen alltid er involvert i læring. Gjennom hele år 2019 publiserer vi

vitenskapelige artikler som på ulike vis undersøker og tematiserer hvordan kroppen i

kontinuerlig relasjon til verden og til andre, er omdreiningspunkt for læring.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
På Spissen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 2464-2258