Kroppsligt kunskapende i dansarkivet: sinnliga, scenografiska och transformativa forskningspraktiker

Astrid von Rosen

Abstract


SAMMANDRAG

Artikeln undersöker kroppsligt lärande

och kunskapande i en forskningsprocess

som fokuserar på dansarkiv, i syfte att

argumentera för värdet av kroppen

som historiografiskt forskningsverktyg.

Med hjälp av feministiska teorier

om kunskap som en process och ett

breddat arkivbegrepp analyseras tre

workshoppar där material efter den

utominstitutionella svenska dansgruppen

Rubicon aktiverades på kroppsliga

sätt. Undersökningen har resulterat i

ett förslag på sinnliga, scenografiska

och transformativa forskningspraktiker,

som kan bidra till kroppsligt förankrad

produktion av danshistoria.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
På Spissen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 2464-2258