Bortglömda kroppar i ett akademiserat förskollärarprogram? Om förskollärares lärprocess

Anna Lindqvist

Abstract


SAMMANDRAG

Syftet med den här artikeln är att

tolka och förstå förskollärarstudenters

reflektioner över sin lärprocess

i dans, rörelse och drama i en

skapandekurs vid ett svenskt lärosäte.

Det empiriska underlaget består av 56

reflektionsuppgifter som analyserades

utifrån en lärandeteori. Tolkningen

av materialet visar att studenterna har

förvärvat både praktiska och teoretiska

kunskaper om barns motoriska

utveckling och kroppsuppfattning.

Dessutom beskriver studenterna

en öppnare inställning till dans,

rörelse och drama efter genomförd

kurs. I resultatet framkommer även

att studenterna upplever ett ökat

kunnande samtidigt som färdigheterna

uppfattas vara otillräckliga. Detta

skapar en osäkerhet relaterat till

undervisning i estetiska uttrycksformer

i förskolan. Studien väcker frågor

om kroppsliga lärandeprocesser i

förskollärarprogrammet, och hur bristen

på färdigheter och förmågor kommer att

påverka barns lärande i förskolan.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
På Spissen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 2464-2258