Skapende dans i en skolekontekst – et forskningsfelt?

Trine Ørbæk, Gunn Engelsrud

AbstractHensikten med denne artikkelen er først
å synliggjøre to sentrale premisser for
å kalle skapende dans en fagtradisjon,
deretter å undersøke hva som skal
til for å kalle noe et forskningsfelt og
hvordan skapende dans som felt er
avgrenset og etablert. Det empiriske
grunnlaget består av 87 fagfellevurderte
artikler og seks doktorgradsstudier, og
forskningsspørsmålet artikkelen belyser
er: Utgjør skapende dans i en skolekontekst et
forskningsfelt, og om så er, hvilken betydning
har det i en skolekontekst i dag? Gjennom en
innholdsanalyse av de utvalgte artiklene
og doktorgradsstudiene presenteres
fellestrekk ved studiene og om disse
fellestrekkene kan kvalifisere til å utgjøre
et forskningsfelt. Resultatene viser at
skapende dans i en skolekontekst kan bli
uttrykt og avgrenset som forskningsfelt,
og basert på det, hevder forfatterne at
det å undervise i skapende dans bør
bygge på forskning. Skapende dans i en
skolekontekst er et forskningsfelt som har
et potensial for å ha en samfunnsmessig
betydning fordi det kan bidra med
kunnskap om hvilken betydning kropp,
bevegelser og skapende prosesser i
dans kan ha i menneskers lærings- og
dannelsesprosesser.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
På Spissen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 2464-2258