Peer-reviewed article: Itinerant challenges and newspaper support: The Johannesénske Balletselskab’s Norwegian tour 1878-1879

Anne Margrete Fiskvik

Abstract


 SAMMENDRAG

I mars 1878 reiste det Johannesénske Balletselskab over fjellet fra Østersund i Sverige til Trondheim i Norge. Fra mars 1878 til oktober 1879 ga ensemblet tilskuere i seksten store og små norske kystbyer muligheten til å se ballet, for mange publikummere for første gang. Norske aviser fulgte ensemblet og ga det mye støtte og oppmuntring. Denne artikkelen er i hovedsak basert på undersøkelser av avismateriale fra den tiden, dokumentert på mikrofilm og lagret på biblioteker. Det Johannesénske Balletselskab var godt vant med å reise omkring. Ensemblet hadde i 1878, med ulike dansere og format fungert som et omreisende balletensemble i nesten tretti år. Det omreisende livet kunne være utfordrende på mange ulike vis ettersom mange ting ikke alltid gikk etter planen. Omreisende kunstnere har til alle tider vært nødt til å være fleksible og i stand til å takle hindringer og endringer på stående fot. Noen av de utfordringene ensemblet opplevde var dramatiske, mens andre var mer ordinære. Dette er aspekter som er lite utforsket i nordisk og europeisk danseforskning, og man kan si at omreisende dansekunstnere har vært et marginalisert fenomen i slik forskning. Målet med denne artikkelen er å analysere noen få av de utfordringene det Johannesénske Balletselskab møtte på sin norske turne. Artikkelen diskuterer også den gode avisdekningen som ensemblet fikk i lys av datidens dansemiljø, og viser hvordan det omreisende livet ble gjort litt lettere ved hjelp av avisenes støtte.

(Dette er en fagfelle-vurdert artikkel)

ABSTRACT 

From March 1878 to October 1879, the Johannesénske Balletselskab toured in Norway and thereby gave people in 16 smaller and peripheral towns the opportunity to see ballet for the first time. The main aim of this article is to explore the challenges related to performance venuesand lack of audiences that the Johannesénske faced on their 1878-79 tour. The article is mainly based on an investigation of newspaper material from those years documented on microfilm and storied in libraries. The Johannesénske Balletselskab was used to travelling: in various shapes and forms, this ensemble had been on the road for almost thirty years. During their travelling, Norwegian newspapers were highly supportive of their performances and the article discusses how life on the road was made easier through the support of the press. Life on the road could be challenging in several ways and itinerant life has for centuries required adaptability and the ability to deal with changes and obstacles. Some were dramatic, whereas others more mundane in nature. The challenges of itinerant dance ensembles have been little explored in Nordic and European dance scholarship. In fact, itinerant dancers- and dance ensembles have been a marginalized issue and the aim of this article is to make amends for this through investigating a few of the hardships that the Johannesénske encountered.

 


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18862/ps.2015.103

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
På Spissen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 2464-2258