Med embodied pedagogy og småbarnspedagogikk på paletten – å se nyanser av rødgul farge i to (u)like fag- og forskningsfelt

Ida Pape Pedersen

AbstractFag- og forskningslitteratur fra/om
småbarnspedagogens kroppsligrelasjonelle praksis synes å ha mye
til felles med fag- og forskningsfeltet
embodied pedagogy. Undersøkelsen
denne artikkelen baserer seg på viser
likevel at de to forskningsområdene
småbarnspedagogikk og embodied pedagogy
har liten kjennskap til hverandre.
Hensikten med artikkelen er å
undersøke hva som kan males frem når
disse to feltene møtes, innsirklet i et
kroppslig møtepunkt. Artikkelen
er en litteraturgjennomgang basert i
Alfonso Montouris (2005) forståelse
av litteraturstudier som kreative
undersøkelser. Forfatteren skaper
en fargeblandingsanalysemetode
der litteraturgjennomgangen
ses som to farger som blandes
sammen. Fargeblandingsanalysen
visualiseres i en modell formet som
en palett der utpenslede begreper fra
småbarnspedagogikk (rød) og embodied
pedagogy (gul) sammenfiltres til et
mulighetsrom (oransje) av nærliggende
og mulighetsgivende faglitteratur
og forskning. Mulighetsrommet
som males frem gir pedagogkroppen
og småbarnaspedagogens kroppslige
profesjonskunnskap rom og redskaper
til å vokse og utvikle seg. Artikkelen
er en teoretisk delstudie i et større
forskningsprosjekt som i sin helhet er
plassert innenfor metodologien artsbased research.


Nøkkelord: Pedagogkropp, embodied
pedagogy, kunstbasert forskning,
småbarnspedagogikk, kreativ
litteraturstudie


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
På Spissen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 2464-2258