Kroppslig læring og dans: en teoretisk-filosofisk bakgrunn

Eeva Anttila

Abstract


I dette kapittelet beskriver jeg de teoretisk-filosofiske utgangspunktene som har
vært sentrale for Hele skolen danser-prosjektet, både med tanke på det pedagogiske
grunnlaget og hensiktene med forskningsprosjektet. Den litteraturen som jeg
beskriver i kapittelet, forklarer kroppslig læring som et komplekst fenomen og åpner
opp tradisjonelle læringskonsepter for bredere perspektiver på læring. Jeg beskriver
kunstnerisk virksomhet fra perspektivet kroppslig læring og begrunner hvordan man
kan se dans som en spesialform av kroppslig læring. Denne sammenvevingen av mange
vitenskapelige teoretisk-filosofiske perspektiver inkluderer både filosofiske begreper
som berører kompleksiteten omkring hva det betyr å være menneske og perspektiver
fra nyere empiriske vitenskaper. Disse perspektivene henger sammen med en større
kunnskapsteoretisk brytning, den såkalte kroppslige vendingen.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
På Spissen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 2464-2258