Vol 5, No 1

Utgangspunktet for kroppslig læring som spesialtema i På Spissen forskning er en

forståelse av at kroppen alltid er involvert i læring. Gjennom hele år 2019 publiserer vi

vitenskapelige artikler som på ulike vis undersøker og tematiserer hvordan kroppen i

kontinuerlig relasjon til verden og til andre, er omdreiningspunkt for læring.

Table of Contents

Articles

Tone Pernille Østern, Gunn Engelsrud
PDF
Astrid von Rosen
PDF
Sofia Jusslin
PDF
Anna Lindqvist
PDF