Author Details

Østern, Anna-Lena, Anna-Lena Østern (ph.d), professor i kunstfagdidaktikk ved NTNU.

  • Vol 3, No 3 - Articles
    Å undervise i sirkus som kunstfag - En studie av sammenflettede tilblivelser i intra-aktiv sirkusdidaktikk
    Abstract  PDF