Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 1 (2016) Å gledes med samtidsdansen i godt voksen alder Abstract   PDF
Turi B. Østgaard
 
Vol 3, No 3 Å undervise i sirkus som kunstfag - En studie av sammenflettede tilblivelser i intra-aktiv sirkusdidaktikk Abstract   PDF
Anna-Lena Østern, Linn Elisabeth Lea Moxness
 
Vol 2, No 2 (2016) Å undervise i sirkuskunst Abstract   PDF
Linn Elisabeth Lea Moxness
 
Vol 5, No 3 Bodily Learning – seven illustrations Abstract   PDF
Katja Henriksen Schia
 
Vol 1, No 3 (2015) Bokomtale: DANCE EDUCATION AROUND THE WORLD PERSPECTIVES ON DANCE, YOUNG PEOPLE AND CHANGE. Abstract   PDF
Tone Pernille Østern
 
Vol 2, No 1 (2016) Bokomtale: HENVENDT. OVERGITT. KROPPEN I GUDS HUS Abstract   PDF
Anette Sture Iversen
 
Vol 2, No 1 (2016) Bokomtale: KUNSTNER ELLER LÆRER? PROFESJONSDILEMMAER I MUSIKKOG KUNSTPEDAGOGISK UTDANNING. FORFATTERE: ANGELO, ELIN OG KALSNES, SIGNE (RED.) Abstract   PDF
Corinne Lyche Campos
 
Vol 5, No 1 Bortglömda kroppar i ett akademiserat förskollärarprogram? Om förskollärares lärprocess Abstract   PDF
Anna Lindqvist
 
Vol 5, No 1 Conceptualizing Dance Literacy: a Critical Theoretical Perspective on Dance in School Abstract   PDF
Sofia Jusslin
 
Vol 5, No 2 Contact Improvisation and Dance Narratives – Body Memory and Embodied Knowledge Abstract   PDF
Hilde Rustad
 
Vol 5, No 2 Dynamikken i den kroppslige læringen Abstract   PDF
Gunn Engelsrud
 
Vol 5, No 3 Elevsamtalens mellomkroppslige, relasjonelle og eksistensielle dimensjon. En lærers opplevelse av planlagte elevsamtaler i grunnskolen i dialog med kroppslige, relasjonelle og eksistensielle teoretiske perspektiver. Abstract   PDF
Gro Hellesnes
 
Vol 2, No 2 (2016) Fem kunstnere på festivalen som tøyer og bøyer ideer om dans Abstract   PDF
Tone Pernille Østern
 
Vol 5, No 3 Kroppslig læring og dans: en teoretisk-filosofisk bakgrunn Abstract   PDF
Eeva Anttila
 
Vol 5, No 1 Kroppsligt kunskapende i dansarkivet: sinnliga, scenografiska och transformativa forskningspraktiker Abstract   PDF
Astrid von Rosen
 
Vol 5, No 1 Leder/Editorial - Kroppslig læring Abstract   PDF
Tone Pernille Østern, Gunn Engelsrud
 
Vol 3, No 1 LIVETS DANS OG DANSERENS LIV – EN DRØFTING AV FORSTÅELSER AV DANSERALDER Abstract   PDF
Hilde Rustad
 
Vol 5, No 3 Med embodied pedagogy og småbarnspedagogikk på paletten – å se nyanser av rødgul farge i to (u)like fag- og forskningsfelt Abstract   PDF
Ida Pape Pedersen
 
Vol 3, No 2 Norske samtidsdansutdanninger i spennet mellom modernisme og postmodernisme - tidligere dansestudenters refleksjoner over påvirkningen av en danseutdanning Abstract   PDF
Tone Pernille Østern
 
Vol 2, No 2 (2016) Nyskaping gjennom samarbeid Abstract   PDF
Marit Skreiberg
 
Vol 1, No 3 (2015) Peer-reviewed article: Itinerant challenges and newspaper support: The Johannesénske Balletselskab’s Norwegian tour 1878-1879 Abstract   PDF
Anne Margrete Fiskvik
 
Vol 1, No 3 (2015) Professorat i dansepedagogikk Abstract   PDF
Tone Pernille Østern
 
Vol 5, No 2 Skapende dans i en skolekontekst – et forskningsfelt? Abstract   PDF
Trine Ørbæk, Gunn Engelsrud
 
1 - 23 of 23 Items